Bijkleuren & Restauratie

Meerdere factoren moeten in beschouwing genomen worden voordat kleurcorrecties toegepast kunnen worden op historische gevels. Ten eerste moeten het gebouw, de specifieke problemen en de historische context begrepen worden. Daarnaast moeten in sommige gevallen mogelijk richtlijnen en toestemming van lokale of nationale instituties onderzocht worden.

Conservation example
In dit geval dragen historische reparaties juist bij aan de schoonheid van het gebouw. Esthetische aanpassingen zijn hier misschien niet zo geschikt.
Conservation example
In dit geval creëert het één op één vervangen een groot contrast. Het zorgvuldig schoonmaken van het bestaande metselwerk en het bijkleuren van het nieuwe kan de harmonie van de gevel herstellen.

De meeste historische gebouwen hebben een tekening die hun geschiedenis laat zien en vaak bijdraagt aan hun schoonheid. Bij het werken met vooraanstaande gebouwen kan het soms geschikter zijn om goede reparaties niet geheel te verbergen maar enigszins zichtbaar te houden om geïnteresseerden de kans te geven de geschiedenis van het gebouw te ‘lezen’. In andere gevallen daarentegen kunnen kleurcorrecties nieuwere materialen een praktische oplossing zijn voor het repareren van gevels waar een hoge mate van perfectie nodig is.

In principe moet nieuw metselwerk aangepast worden aan oud metselwerk en niet andersom. Vaak kan met het aanpassen van nieuw materiaal de verleiding weerstaan worden om bij reparaties historisch metselwerk teveel schoon te maken en daarmee te beschadigen. Zorgvuldige reiniging gevolgd door het geïsoleerd aanpassen van nieuw materiaal is vaak een betere oplossing. Zorgvuldig gekozen roetspoelingen kunnen in dat soort situaties toegepast worden maar er moet in het achterhoofd gehouden worden dat dit niet hetzelfde permanente effect heeft als decennia lange opbouw van aanslag. Wij kunnen echter traditionele pigmenten op basis van roet gebruiken in het kleurproces en bepalen hoe permanent het effect zal zijn.

Inzicht hebben in de beschikbare mogelijkheden en het zorgvuldig onderzoeken van het metselwerk voordat een methode wordt gekozen zal altijd beloond worden. Het is over het algemeen het beste om het gebruik van kleurcorrecties als onderdeel van een groter geheel te zien, samen met andere geplande werkzaamheden zoals reiniging, reparaties en opnieuw voegen. Plaatselijke problemen kunnen vaak opgelost worden met minimale onderbreking door het zorgvuldig combineren van de verschillende werkzaamheden in plaats van het vertrouwen op één enkele oplossing voor alle problemen.

Een uitgebreidere beschrijving van de geschiedenis van kleurcorrectie van bakstenen en het gebruik ervan voor restauratie is te vinden in de publicatie ‘Enhancing the Colour of English Brickwork’ in het ‘Journal of Architectural Conservation’ geschreven door Peter Sloane, directeur van Brick Image Ltd. Het is te verkrijgen bij: Taylor & Francis.